Právě ta potřebuje novou střechu – dominantní věž tvrze ji již má – a dočkat by se měla ještě letos. Z celkových nákladů na opravu vyčíslených na 1,028 milionu korun by muzeum mělo získat přes 774 tisíc korun v rámci dotací od ministerstva kultury. Tahle čísla zazněla v pondělí na jednání středočeských radních. Ti k zastřešení bašty mají co říci: kolínské muzeum funguje jako příspěvková organizace kraje.

Postupná obnova tvrze má být rozložena do čtyř etap, přičemž jako první je na řadě zajištění nejcennější části areálu: jádra tvrze, jemuž vévodí pětipodlažní věž (zpočátku obytná a posléze sloužící jako sýpka) a parkánové hradby s baštou, původně určené k účinnějšímu nasazení palných zbraní při obraně západního úseku opevnění. Právě ta potřebuje novou střechu. Je třeba zabránit zatékání, což by mohlo vést k narušení klenby a jejímu zřícení, vysvětlil středočeský radní pro oblast kultury a památkové péče Karel Horčička (ČSSD). Bašta se dlouhodobě nachází v havarijním stavu.

Tvrz v Hradeníně pro nás dnes představuje jedinečný doklad podoby venkovského sídla bohatých měšťanů i drobné šlechty (majitelé z těchto skupin se tam skutečně střídali) v době od 15. do počátku 17. století. I když byla přestavována, později přizpůsobena k hospodářskému využití a v novější době po dlouhá desetiletí chátrala, je považována za jedinečný doklad středověkého pevnostního stavitelství na pomezí mezi tvrzí a hradem. „Jde o jednu z nejcennějších památek svého druhu na území České republiky – a hradební bašta je její důležitou součástí,“ zdůraznil radní Horčička.