Na trase průtahu jsou dva – mostek přes Polepský potok na Šťáralce a druhý v Jaselské ulici, za mostní objekt se totiž považuje i podchod. „Zástupci ŘSD spolu s pracovníky odboru správy majetku objekty nyní ještě projdou, poté bychom měli znát harmonogram oprav,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

O převodu průtahu do majetku města se hovoří už roky. První jednání začala ještě před dokončením obchvatu, na sklonku roku 2012. Vloni ještě město upravilo seznam pozemků, které by spolu s průtahem chtělo, přibyla do něj točna autobusů na Šťáralce.

Jak s průtahem naloží, na to existuje už několik studií, poslední je z roku 2017. Věnuje se zejména čtyřproudové silnici od světelné křižovatky ke kruháku u Jednoty, zabývá se myšlenkou výstavby kruhového objezdu U Červených, otevřením zaslepených ulic směrem do průtahu a podobně.