Objevily se ale i změny reflektující požadavky místních obyvatel na napojení jejich nemovitostí na komunikaci. Odlišně od projektu, ale k jejich spokojenosti. „Zhotovitel uplatňuje 48 změnových listů, tedy změn, které se v průběhu stavby vyskytly. Z nich zástupci projektanta, technického dozoru a města potvrdili oprávněnost 21,“ uvedla mluvčí Vlasta Končelová.

Zejména změny s vazbou na geologii mají dopad na celkový termín. Vlasta Končelová upozornila, že dílo jako celek bude dokončeno poté, co budou mezi investorem a zhotovitelem narovnány všechny sporné otázky, které jsou ze strany investora dlouhodobě projednávány.