Lidé psali například o chodnících v ulicích V Zídkách, Kremličkova, Benešova, Kutnohorská u bývalé záchytky, Orebitská kolem tiskárny, Mikoláše Alše nebo Radimská.

„V Benešově ulici chystáme realizaci cyklostezky včetně chodníků, v Kutnohorské je projekt zadán. V Zídkách se prověřuje stav sítí, ostatní ulice jsou pak v plánu oprav v rámci odboru správy městského majetku,“ upřesnila mluvčí kolínské radnice Šárka Hrubá a dodala, že v Radimské bude zadán projekt na celkovou revitalizaci.

Mezi přáními se objevil i přístav pro lodní turistiku u Labe. To by se mělo po mnoha letech konečně podařit. V rámci společné akce s Ředitelstvím vodních cest budou vybudovány přístavy malých plavidel a stání pro osobní lodní dopravu. Už byl vybrán i zhotovitel.

V ulici Na Magistrále lidé poukazovali na potřebnou rekonstrukci, rozbité kóje na popelnice a nedostatek parkovacích míst. „Rekonstrukce kanalizace v ulici Na Magistrále je v rozpočtu na letošní rok v úseku od Benešovy po A. M. Jelínka. U parkování už ale nelze zvýšit kapacitu,“ uvedla Hrubá.

Mezi další přání patřilo například zlepšení cyklostezek, rozšíření cyklostezky od lávky směrem k atleťáku, ořez větve na velké borovici v ulici Prokopa Velikého nebo péče o záhon v Háninské ulici.Projekty na cyklostezku Třídvorská, Benešova, Masarykova, Havlíčkova jsou zadané, ořez dřevin zajištěn a záhon zbaven plevele a upraven.

V souvislosti se zelení pisatel dalšího přání poukazoval na neudržovanou zeleň v Polepské ulici od Trojky k Šantrůčkovi. „Údržba zeleně byla v daných místech vyřešena, ale je třeba dořešit majetkoprávní vztahy v lokalitě, zeleň není na městských pozemcích,“ vysvětlila Šárka Hrubá.

Do Štítar byly umístěny požadované zásobníky sáčků na psí exkrementy, dva koše včetně stojanu na psí exkrementy jsou nově i v ulicích Ke Hřišti a Radovesnická.Na podnět zařadit Háninskou do blokového čištění bude tato ulice doplněna do plánu jarního úklidu na následující rok.

Řešil se také podnět týkající se reklamních áček na chodníku ve Zborovské ulici. Odbor správy městského majetku provedl kontrolu, po niž bylo jedno z áček z chodníku odstraněno a druhé zlegalizováno.

Lidé volali také po tom, aby město nechalo polepit nové skleněné zastávky, neboť průhledné plochy jsou nebezpečné pro ptáky. „Byly dokončeny výlepy symbolu květiny, nyní budou ve spolupráci s architektem pokračovat výlepy piktogramů významných symbolů města Kolína,“ dodala mluvčí radnice.