Svou ordinaci tam nyní má praktická lékařka Marcela Altové, která dříve ordinovala v pavilonu F. Tyto prostory procházejí taktéž rekonstrukcí a a jsou připravovány pro ordinaci pediatra.