Připomněla, že 1. a 6. základní škola v Kolíně zapůjčily notebooky. „Každý den je nosíme na ubytovnu Ludmila v ulici K Raškovci, kde se na nich děti připojí na on-line vyučování,“ dodala Brožová.

Projektový tým a dobrovolníci podle ní asistují hlavně nejmenším školákům, aby si s on-line vyučováním dokázali poradit. Komunikují s učiteli, radí dětem a kontrolují jim úkoly. Snaží se tak předejít tomu, aby děti ze sociálně odlišného prostředí zaostávaly ve výuce za svými spolužáky. Přispívají tími k tomu, aby celé třídy po návratu k prezenční docházce mohly plynule pokračovat ve výuce. Mezi žáky jsou přitom i děti s odlišným mateřským jazykem.

Do projektu Prostor pro inkluzi je zapojeno šest základních škol. Na ubytovně Ludmila v rámci projektu vzniklo neformální předškolní centrum. Členky týmu své postřehy prezentují na facebooku každou listopadovou neděli.