„Podle informací odboru krajského investora v tuto chvíli nic nenaznačuje, že by plánovaný termín dokončení rekonstrukce 30. dubna 2016 neměl být dodržen," odpověděla na dotaz Nicole Mertinová, mluvčí kraje, který je vlastníkem objektu a samozřejmě zároveň investorem rozsáhlých rekonstrukčních prací.

„V současné době probíhají práce v interiérech a například jeřáb není na staveništi již potřeba," dodala Nicole Mertinová.
Rekonstrukce historického domu začaly v létě 2014, náklady budou kolem 130 milionů. Po dokončení prací bude rozlehlý objekt sloužit jako hlavní budova Regionálního muzea v Kolíně, muzeum zde bude mít své zázemí i spoustu reprezentativních prostor pro expozice.

Jak doplnil náměstek hejtmana Marek Semerád, kraj má v úmyslu pronajmout pro potřeby muzea 
i sousedící patro vedlejšího domu (bývalé rybárny).

Zahájení prací na Veigertovském domě předcházela řada komplikací, dům byl desítky let nevyužívaný a notně chátral. Bylo třeba vyřešit roky se táhnoucí soudní spor 
o spoluvlastnictví a pak na opravu sehnat peníze. Spor se soukromým vlastníkem maličkého podílu vyřešil kraj jako majoritní vlastník vykoupením, následně se podařilo sehnat i peníze na opravu.