Konec konců, dům byl uzavřený a chátral téměř třicet let, takže posun dokončení jeho opravy o několik týdnů kvůli vhodným technologickým postupům už nehraje velkou roli. „Právě kvůli stáří budovy a velmi dlouhé době, kdy se dům nevyužíval, je rekonstrukce komplikovaná," dodal Marek Semerád.

Původně se plánovalo, že stavení práce na objektu budou hotové koncem května, nyní to vypadá na dokončení 
v letních měsících. Kraj, jako vlastník objektu, se snaží řídit práce tak, aby harmonogram celkového dokončení akce, tedy včetně úprav a zařizování interiérů, změněn nebyl. Zkrátka se budou dokončovat stavební práce a zároveň pracovat na interiérech. Celkově hotovo by mělo být tak, jak se původně plánovalo, což je na podzim.

Rekonstrukce Veigertovského domu začala vloni 
v létě, doprovázel ji archeologický průzkum. Hotový je průzkum dvorního traktu, kde archeologové našli například středověkou pec na chleba nebo keramiku z doby ještě před založením Kolína.

V odpadní jímce byly objeveny mince, jejichž datace se teprve určuje. Následně se archeologové přemístili do interiéru budovy. Zajímavé nálezy z archeologického průzkumu by se měly stát součástí expozice v historickém sklepení domu.

Aktuálně v objektu proběhla také pasportizace navazujících konstrukcí a staveb, byl zpracován projekt zajištění dvorní zdi a stavební jámy. Ačkoli počasí zrovna nepřeje, pracuje se na střeše domu. Ve středu například mohli lidé procházející po Karlově náměstí vidět dělníky, jak se na střeše činí i ve vydatném sněžení a nepříjemném ledovém větru.

Celkové náklady na opravy domu, který je jedním z největších na náměstí, jsou 133 milionů korun. Kraji se na akci podařilo získat dotaci z evropských fondů.

V nádherném historickém objektu bude nejen hlavní sídlo muzea s depozitáři, ale vznikne tam stálá expozice o dějinách města, přírodovědná expozice, prostory pro pořádání krátkodobých výstav, víceúčelový sál či muzejní obchod. Středočeský kraj nyní zvažuje ještě rozšíření expozice v sousedním domě. Jsou tam volné prostory, které majitel nabídl kraji k pronájmu.

Veigertovský dům na Karlově náměstí v Kolíně byl postaven ve druhé polovině 13. století. Na konci 15. století byl jeho majitelem Jakub Krčín starší z Jelčan, děd slavného rybníkáře Jakuba Krčína z Jelčan. V první třetině 18. století dům vlastnil městský úředník a pozdější správce radovesnického panství Pavel Samuelis. V té době byla uskutečněna barokní přestavba. V 18. století a na začátku 19. století byl dům majetkem zámožné rodiny Veigertovy. Do dnešní pozdně klasicistní podoby jej nechal přestavět v roce 1863 obchodník Josef Turnau.