Projekt na celkovou rekonstrukci suterénu vypracovaný v roce 2009 počítá s částkou 18 milionů korun na celý tento prostor. Některé práce už jsou hotové. Nyní by se měly udělat práce zhruba za šest a půl milionu korun. V rámci dotačního programu je nutná synergie veřejných prostředků. A s tou by mělo pomoci město.

V podmínkách výzvy programu je stanoven minimální limit poskytnuté dotace ve výši čtyř milionů korun s třicetiprocentním podílem vlastních zdrojů, což znamená 1,95 milionu. Sokol předpokládá, že z vlastních zdrojů bude moci financovat zhruba 200 tisíc korun, a žádá město o příslib spoluúčasti ve výši 1,7 milionu. O této částce budou hlasovat zastupitelé na svém dalším zasedání, které se uskuteční ve středu 22. ledna.