Investorem rekonstrukce za téměř devět a půl milionu korun je Ředitelství silnic a dálnic. Práce začaly před letními prázdninami a mají pokračovat do poloviny října. Provázejí je částečná dopravní omezení na průtahu Kolínem, kde je v místě stavby převeden provoz na silnici do dvou jízdních pruhů namísto čtyř. Po dokončení rekonstrukce budou probíhat ještě drobné práce mimo silnici.

Podchod pod Jaselskou ulicí původně nebyl ve špatném stavu, hodnocen byl stupněm III, tedy jako dobrý. Důvodem oprav je jeho plánované převedení na nového majetkového správce, jímž se stane město Kolín, které bude do svého vlastnictví přebírat celý průtah.