Začaly se restaurovat kosti, které putují do specializovaného ateliéru u Českých Budějovic. „Je to restaurátor, který se přímo tímto zabývá,“ podotkl místostarosta Michael Kašpar.

Restaurování kostí patří k nejnáročnější fáze revitalizace. Do restaurátorské dílny byly převezeny celé pyramidy z kostí, které zde budou vyčištěny a znovu sestaveny. Provádí se v první řadě mechanické čištění kostí, ale mohou se v případě potřeby i namáčí v lázni z vápenného mléka pro zpevnění jejich struktury. Chrání se rytiny na povrchu kostí, ty se obvykle při restaurování zatírají barvami nejčastěji voskového základu. Někdy se dělává i odstranění skvrn, doplnění chybějících částí, tónování, samozřejmostí je pečlivá dokumentace.

Rekonstrukcí projde i barokní stavba samotné kostnice, v níž se plánuje oprava podlahy, fragmentů na stěnách a výměna elektroinstalace.

Zároveň už v okolí sv. Bartoloměje proběhla oprava vnitřní ohradní zdi, probíhá oprava vnější zdi na parkánech a dále vnitřní práce ve zvonici. Zvenku to ani není vidět, ale uvnitř se pracuje od začátku. „Nyní se připravuje infrastruktura, zejména co se týče elektřiny, a už je téměř hotová replika malého domku na parkánech,“ popsal Michael Kašpar.

Otázkou byla nějakou dobu i dlažba před chrámem. „Chtěli jsme, aby byla v rovině. Památkáři měli ze začátku jiný názor, zejména v okolí Staré školy, že by měla dlažba zůstat tak, jak je dnes, tedy zvlněná,“ popsal místostarosta Kašpar. To se ale městu z bezpečnostního hlediska nelíbilo. Výsledkem jednání je, že dlažba bude v rovině, bude to původní maloformátová dlažba, co je nyní mezi zvonicí a Starou školou, ale i větší formáty, štípané dlaždice, které se našly při průzkumu pod současnou dlažbou.

Původní projektová cena za veškeré práce kolem chrámu sv. Bartoloměje mluvila o sumě kolem 90 milionů korun. Výběrové řízení ale cenu výrazně srazilo, nabídková cena vítězného konsorcia firem byla nakonec necelých 60 milionů. Kolín má na celou velkou akci dotaci 90 procent – 85 procent z Evropské unie a pět od státu.

Město tedy bude doplácet jen 10 procent plus investici do druhé fáze celé akce, tedy do revitalizace parkánů. Ty už nemohly být součástí zakázky, protože jsou za hranicí národní kulturní památky – ta končí vnitřní hradební zdí. „Od začátku ale máme naplánováno, že parkány také chceme revitalizovat a otevřít, už to ale nebude hrazeno z dotace,“ dodal Michael Kašpar.

Na tuto akci bude další výběrové řízení. A mezi tím ještě další veřejná soutěž – na firmu, která bude dělat interiéry, tedy expozice. Úplně na závěr by pak měla přijít na řadu výstavba tzv. schodů do nebe, tedy točitého schodiště, které propojí areál chrámu s prolukou v ulici Politických vězňů.