Celá oprava by měla trvat rok a čtvrt. Začne se v úseku od křižovatky u autobusového nádraží ke křižovatce s ulicí 5. května. Tím pádem bude kompletně znemožněn vjezd na autobusové nádraží a dále k vlakovému nádraží. Autobusová zastávka se přesune na náměstí.

Pro řidiče, kteří budou chtít nechat auto poblíž nádraží a odjet například vlakem do práce, budou tyto měsíce představovat krušné časy hledání parkovacího místa v okolních uličkách. Objízdná trasa povede městem, vjezd bude povolen jen vozidlům do 3,5 tuny. Po skončení první etapy by už měly práce pokračovat tak, aby byl vždy jeden jízdní pruh průjezdný.

Jak uvedla starostka Alena Švejnohová, přínosem rekonstrukce bude zhotovení chybějícího podloží silnice, odvodnění, snížení hlučnosti, doplnění cyklopiktogramů, další přechod v blízkosti kulturního střediska, zřízení zpomalovacího ostrůvku při vjezdu do města a úprava stávajících přechodů.

„Celkově dojde ke zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě. Podél komunikace vzniknou zelené plochy v tzv. rozhledových trojúhelnících u každé křižovatky, čímž bude zajištěna bezpečnost, ale zároveň bude omezeno parkování a zásobování obchodů,“ poznamenala starostka.

Den D začátku akce se předpokládá 23. dubna.