Požáry vzniklé od komínů? Hlavní příčinou bývá nezodpovědnost lidí. Lidé málokdy svá komínová tělesa nechávají čistit. Přitom pravidelné vymetání komínů ukládá dokonce zákon. Zajímavé zjištění vylíčil kominík Karel Vejdovský. „Pokud bych měl pouze vymetat komíny, neuživím se. Jejich čištění je v současné době pouze vedlejší činností. Hlavní náplní práce je především měření emisí nebo vložkování komínů. Povolání kominíka se hodně změnilo,“ vylíčil Vejdovský. V roce 2006 se na Kolínsku stalo více jak dvacet požárů vzniklých od komínových těles, konkrétně 22. Celková škoda se vyšplhala na 643000 korun a byly zraněny dvě osoby. V roce 2007 se jednalo o 16 požárů se škodou 5000 korun a k žádným zraněním nedošlo. V letošním roce prozatím kolínští hasiči vyjížděli k sedmi požárům vzniklých od komínů.

Při požárech komínů zemřeli za pět let tři lidé

Praha - Každoročně vyhoří desítky domů kvůli špatnému stavu komína. Loni hořelo od komínů dvě stě šedesátkrát. Zatímco celkový počet požárů v Česku v poslední době stoupá, požárů komínů ubývá. Za poslední roky při nich zemřeli tři lidé, z toho jeden loni. Každý rok se pak kvůli špatnému stavu komínů zraní při požáru okolo dvaceti lidí. Přes nižší počet těchto požárů se škody, které způsobí, nesnižují. Každoročně se pohybují okolo 4,5 miliardy korun.
Požárům komína lze přitom předejít dodržováním několika zásad. „Komíny by neměly stát v blízkosti hořlavých materiálů, jako jsou dřevěné trámy. Topit by se mělo pouze palivem, pro které je komín konstruovaný. Problémem může být i vlhké dřevo, které komín více zanáší sazemi. Nejdůležitější je ale pravidelné čištění komínů a odborná kontrola, kterou majitelům ukládá zákon,“ sdělil tiskový mluvčí hasičů Petr Kopáček. Počet kontrol závisí na typu používaného paliva a na spotřebiči, který je ke komínu připojen. Někdy stačí kontrola jednou ročně, jindy se musí komíny kontrolovat až šestkrát za rok. „Je důležité mít na paměti, že za stav komínů nese odpovědnost správce či majitel objektu, nikoliv kominík,“ doplnil Kopáček. Pokud hasiči zjistí, že je komín závadný, mohou majiteli udělit i desetitisícové pokuty. Autor: Deník

Josef Kudrna, vedoucí oddělení prevence kolínských hasičů, říká:

Požáry od komínových těles ve většině případů znamenají požár s vyšší škodou. Jejich četnost není příliš vysoká. Vznik většiny požárů je nejčastěji v budovách v souvislosti s vytápěním od nevhodné konstrukce kouřovodů ústících do komínových těles. Vlastní požáry přímo od komínových těles zaujímají asi 5 procent z celkového ročního počtu požárů.
Rozdělit je můžeme podle způsobené škody na dvě skupiny. Požáry beze škody, kdy jednoznačnou příčinou vzniku požáru je vznícení sazí v komínovém tělese. Dojde zpravidla k vyhoření sazí bez poškození vlastního tělesa a bez přenesení požáru vlivem radiace na okolní hořlavé stavební konstrukce. Příčinnou vzniku požáru je nedodržování platné vyhlášky o čištění komínů, kdy komínové těleso není pravidelně čištěno. Za tento přestupek je zpravidla vlastníkovi stavby ukládána sankce, zpravidla bloková pokuta na místě. Její výše bývá vyšší než vlastní náklady na vyčištění komínového tělesa. Příčinou vzniku požáru, kdy dojde k jeho rozšíření na ostatní hořlavé konstrukce jsou v nevyhovujícím stavebním stavu vlastního komínového tělesa. Jedná se zpravidla o praskliny ve zdivu, spárách a omítce tělesa, chybně zajištěné vymetací a vybírací otvory. Nepodstatnou příčinou vzniku požárů je přizdění nebo zazdění hořlavé konstrukce (dřevěného trámu nebo krovu) přímo do vlastního tělesa komínu.
Pokud zabezpečíte čištění komínových těles způsobilou osobou minimálně ve lhůtách uvedených v zákoně, značně tím omezíte možnou příčinu vzniku požáru vlastní budovy od komínového tělesa. Likvidace požáru sazí v komínovém tělese je činnost velmi nebezpečná. Nikdy se do ní nepouštějte vlastními silami. České kutilství není na místě. K hašení sazí ve vlastním komínu se za žádných okolností nesmí použít vodního proudu nebo vody z vědra.
Vnitřní teplota v komínovém tělese je okolo 1000 st. C. Voda se velmi snadno přemění v páru. Objemová změna skupenství z kapalné vody na plynnou je extrémní. Jeden litr vody se při odpaření zvětší na 1700 litrů páry!!! Zde tedy může dojít k opaření zasahující osoby bez ochranných pomůcek a ke zřícení nebo rozmetání komínového tělesa. Zpravidla dojde k porušení stability i okolní střešní konstrukce a hrozí pád nezajištěné osoby nebo zasypání hroutící se konstrukcí komínového tělesa.

Lhůty pro čištění komínů:

Čištění komínů, popřípadě kontrola jejich stavu se provádí za rok nejméně:

a) jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na paliva tuhá a kapalná:
1. do výkonu 50 kW šestkrát
2. s výkonem nad 50 kW čtyřikrát

b) jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na paliva plynná:
1. do výkonu 50 kW, pokud jsou opatřeny komínovou vložkou, dvakrát
2. do výkonu 50 kW, pokud nejsou opatřeny komínovou vložkou, šestkrát
3. s výkonem nad 50 kW čtyřikrát

c) jsou li do komínů zapojeny spotřebiče paliv do výkonu 50 kW v rekreačních domcích a chatách, pokud nejsou užívány celoročně, nejméně jednou.