Obec by po získání peněz nemusela financovat celou rekonstrukci, ale jen její část. Pokud by totiž obec získala finanční injekci, podílela by se spolufinancováním projektu v minimální výši 5 procent. Zastupitelé podání této žádosti schválili. Stejně tak schválili podání žádosti na nákup nové zásahové výzbroje pro Jednotu požární ochrany Červený Hrádek. Další žádost obce se týká rámové popustě na Červeném Hrádku. Tyto peníze by měly být z povodňového fondu.