Region Pošembeří, o.p.s vyhlásil v závěru školního roku 2006/2007 soutěž pro malé výtvarníky pod názvem LOGO PRO REGION POŠEMBEŘÍ. Mottem soutěže byl citát : „To, co se má v budoucnu stát velikým, rodí se z nepatrných začátků“ (Publilius Syrus,1.stol.př..n.l.)

Návrh loga měl vyjadřovat princip spolupráce, vzájemné komunikace, výměny zkušeností a vzájemné pomoci v rámci regionu .
Jako odměna za vítězství v soutěži byl vypsán vyhlídkový let balonem.

Soutěže se zúčastnilo celkem 39 obrázků. Na webových stránkách regionu Pošembeří a na putovní výstavě rozhodla veřejnost o vítězích soutěže.
Vítězkou soutěže se stala Lenka Svobodová ze třídy 5.C ZŠ Úvaly Na druhém místě se umístila Markéta Stejskalová ze ZŠ Přistoupim a třetí místo vybojoval Lukáš Svoboda taktéž ze ZŠ Přistoupim.

Děkujeme všem účastníkům soutěže za jejich návrhy.

Pro logo Pošembeří byl jako nejvhodnější grafičkou vybrán druhý návrh Markéty Stejskalové.
Děkujeme grafickému studiuza výběr, zpracování a přípravu loga Pošembeří pro potřeby o.p.s. Pošembeří.

Dne 7.2.2008 se vydala předsedkyně správní rady paní Martina Zdražilová a předsedkyně programového výboru MAS Pošembeří paní Michaela Vítková za vítězi soutěže a slavnostně jim předaly ceny - poukázky na let balonem. Pokud budou vhodné podmínky, let se uskuteční dne 19.4.2008 na Klepci při příležitosti akce Den Země na Klepci.
Děkujeme dárcům ceny pro vítěze.

Jana Kratochvílová