Počet účastníků se vyšplhal na neuvěřitelných 2796 dobrovolníků, což je o 1596 lidí více než v roce 2015, kdy se akce účastnilo cca 1200 lidí.

Úklid se uskutečnil na katastru 27 obcí z celkového počtu 37, které se nacházejí v regionu Pošembeří. „Novinkou letošního roku bylo zapojení více nových lidí a organizací, jež neváhali a zorganizovali úklid na území svého bydliště. Například v Rostoklatech zorganizovala úklid paní Valachová a skupinka sedmi dobrovolníků zlikvidovala 30 pytlů směsného odpadu a neskutečných 30 pneumatik," popsala Gabriela Mannová z Regionu Pošembeří.

V rámci úklidu Pošembeří bylo zlikvidováno 145 tun směsného odpadu a 278 pneumatik, které jsou největším nešvarem Středočeského kraje.

Jak Gabriela Mannová dodala, organizátoři akce se po jejím ukončení a sečtení počtu účastníků a sesbíraného množství odpadu každoročně ptají, zda akce má smysl a bude se v ní nadále pokračovat.

„I malé skutky mají smysl a nám se naopak daří každoročně akci posouvat a zapojovat čím dál více lidí. V některých místech se nám povedlo množství odpadu snížit, a to díky pravidelnému úklidu. Je vidět, že akce smysl má a budeme v ní i nadále pokračovat," řekl ředitel Regionu Pošembeří Miloslav Oliva.

Akce Ukliďme Pošembeří 2016 byla zapojena do projektu Čisté Pošembeří = cesta k environmentální odpovědnosti, který pod záštitou náměstka hejtmana Marka Semeráda podporoval Středočeský kraj. Organizátoři tak mohli pořídit reflexní vesty s potiskem akce, a zvýšit bezpečnost účastníků, či cedule s informací o uskutečněném úklidu.