Věnce a květiny tradičně na obou místech položili regionální i celostátní politici, vojenští velitelé a zástupci zahraničních ambasád. V Kolíně na začátku přelétl bojový letoun, promítané podobizny hrdinů přenášela ledková obrazovka, o hudební doprovod se postarala Ústřední hudba Armády České republiky. Samozřejmě nechyběly projevy, ty kolínské otevřel za pořádající Společnost Václava Morávka Jiří Buřič, který zkritizoval postkomunistický zákon o soudní rehabilitaci.

„Nevyrovnání se s komunistickou minulostí po listopadu 1989 je skvrnou v novodobé historii Československé i České republiky. Tak jako nelze disentu, existujícímu po roce 1968, upřít snahy o levicovou demokratizaci společnosti a zásluhy na tzv. sametové revoluci, nelze přehlédnout, zapomenout či snad omluvit jejich historickou vinu na vzniku posléze existujícího a snad jen dalším hlubokým společenským otřesem odstranitelného morálního marasmu,“ řekl Jiří Buřič a později si tato i další slova mohli přítomní přečíst na skauty roznášeném Pamětním listu.

Povětšinou hrdinství Morávka a dalších bojovníků proti všem totalitám pak vypíchli ostatní řečníci – místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky Miluše Horská, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Tomáš Hanzel, generálmajor Jaromír Alan, zastupující náčelníka Generálního štábu Armády České republiky a starosta města Michael Kašpar, nechyběly čestné salvy, svérázné skautské poděkování kloboukovým rituálem hlavnímu organizátorovi Pavlu Pobříslovi i státní hymny české a slovenské republiky.

Salvy ukončily pietní akt i v Lošanech, před tím hovořili opět Tomáš Hanzel i Jiří Buřič, ten podrobně připomněl život a odkaz Josefa Balabána k jeho sto dvacátému pátému výročí narození, starosta Lošan zase shrnul hrdinství místního rodáka generála Josefa Mašína, radní Středočeského kraje a kolínský zastupitel Martin Herman se zaměřil na vlastnictví půdy, ale největší aplaus ze všech přednesených projevů v obou městech od přihlížejících obdržela Sandra Mašínová, která přečetla emotivní dopis od Josefa Mašína, svého otce a syna generála Josefa, který rovněž obžalovával tuzemské komunisty.

O moderování celého odpoledne se postarali Václav Veselý a Ivana Šourková. Oběma aktům předcházelo vyznamenání tentokrát pouhých dvanácti vojáků Aktivních záloh Armády České republiky Čestným odznakem štábního kapitána Václava Morávka v obřadní síni kolínské radnice. „Nebudeme vyznamenání dávat jen jako čárku, všichni, co tu jste, si jej zasloužíte,“ řekl generálmajor Jaromír Alan, který odznaky vojákům předával, dárek připomínající Kolín pak vyznamenaní obdrželi z rukou starosty Michaela Kašpara.