Generální ředitel Hasičského záchranného sboru (HZS) Miroslav Štěpán udělil služební medaili II. stupně Zbyňku Holubovi a Miroslavu Staňkovi. Medaili III. stupně pak obdržel Pavel Procházka. Vyznamenaným předal medaile krajský ředitel HZS Středočeského kraje Miloslav Svatoš.

Policejní prezident, vrchní státní rada Oldřich Martinů udělil služební medaili za věrnost III. stupně dvaadvaceti příslušníkům Policie České republiky z Územního odboru v Kolíně. Vyznamenaným předal medaile ředitel PČR Krajského ředitelství Středočeského kraje Václav Kučera.

Slavnostní předání medailí v obřadní síni Kolínské radnici zahájil krátkým projevem starosta Kolína Jiří Buřič, který na závěr celé akce pronesl i slavnostní přípitek.

Jako host se slavnostního předání medailí zúčastnil i krajský ředitel HZS Libereckého kraje Josef Zajíček.

Slavnostní předání se konalo za účasti starosty Jiřího Buřiče, ředitele Krajského ředitelství policie Středočeského kraje Václava Kučery, vedoucího územního odboru služby kriminální policie a vyšetřování v Kolíně Jiřího Fejfara, vedoucího územního odboru vnější služby Kolín Dušana Žďárského a dalších vzácných hostů.