Tento závěr příliš nepřekvapí. Po 25 měsíců ovšem platilo pravomocné rozhodnutí Krajského soudu v Praze, které naznačovalo opak. Tento verdikt, který mohl být vodítkem pro rozhodování v podobných případech, zrušil až dovolací senát nejvyššího soudu.

Projednávání kauzy, která skutečně mohla jako precedens otřást systémem vybírání pokut, začalo zcela nenápadně už 2. března 2003. Kolínští strážníci i tehdy provinilci, jistému J. H., udělili blokovou pokutu ve výši 300 korun. Kdo ví, zda si zúčastnění ještě dnes pamatují, za co to tenkrát vlastně bylo.

J. H. pokutu nezaplatil; peníze neposlal ani složenkou a zaujal pozici mrtvého brouka. Městská policie v Kolíně tudíž věc postoupila okresnímu soudu – a ten 24. ledna 2007 rozhodl o exekuci.

Zásahu exekutora ale o pět měsíců později zabránil odvolací senát krajského soudu. Podle něj není exekuce možná, protože dokument vypsaný strážníky na místě přestupku, v úředním jazyce blok na pokutu na místě nezaplacenou, nesplňuje formální náležitosti. „Není opatřen čitelným podpisem pracovníka orgánu, který pokutu uložil, resp. funkcí oprávněné osoby,“ zdůvodnil odvolací soud zrušení exekuce.

Nejvyšší soud, k němuž město Kolín podalo dovolání, však s tímto výkladem, opřeným o citaci ustanovení řady paragrafů, nesouhlasí. „Rozhodnutí Krajského soudu v Praze není správné,“ konstatovala brněnská soudkyně Olga Puškinová. Napříště tak je třeba mít na paměti, že pokutový blok platí, i když je na místě podpis.

Přestupek se asi značně prodraží

Pachatel přestupku J. H. zatím neví, jak to se třemi stovkami dlužné pokuty dopadne. Nejvyšší soud v Brně sice zrušil verdikt, jenž se dovolacímu senátu nezamlouval, konečné rozhodnutí ale zatím nepadlo. Brněnští soudci věc vrátili k dalšímu řízení středočeskému krajskému soudu – tedy zpátky do Prahy. Ze stanoviska předsedkyně dovolacího senátu Olgy Puškinové lze nicméně vytušit, že zaplacení pokuty se J. H. nevyhne. A tři stovky jako sankce za přestupek budou podle všeho jen nepatrným zlomkem částky, kterou bude muset uhradit. Jeho peněžence zřejmě ulehčí ještě mnohonásobně vyšší částka, kterou bude třeba zaplatit jako náhradu nákladů řízení: jak těch soudních, tak i exekučního – a také dovolacího. Právě stanovení výše této úhrady bude hlavní náplní nového rozhodování krajského soudu.