„Finalizujeme dohodu o narovnání, předložíme ji městské radě,“ informovala místostarostka Iveta Mikšíková. Tato dohoda by měla řešit veškerá sporné záležitosti, které rozporuje jak město, tak zhotovitelská firma. „Dohoda by se měla v dohledné době podepsat,“ řekla místostarostka.

S rekonstrukčními pracemi v Třídvorské ulici je to poněkud jiné. Tam se mělo začít pracovat už před více než rokem a půl – na podzim 2018. Firma, která zvítězila ve výběrovém řízení, ale nepřevzala staveniště. „Znalec už má otázky od společnosti i města, nyní má na jejich vypracování dva až tři měsíce. Řešíme dohodu, jak se podělíme o náklady,“ uvedla místostarostka.

Soudní spor mezi městem a firmou je tedy nyní pozastaven. Pokud by se obě strany neshodly na posudku, spor by pokračoval. „Ale chceme se dohodnout, protože chceme ulici rekonstruovat,“ shrnula místostarostka.