„V obou bočních vikýřích dojde k výměně dvou velkoplošných jednoduchých oken za okna s elektromotorickým ovládáním,“ informoval místostarosta Michal Najbrt s tím, že se budou také měnit vnitřní dveře, rozvody ústředního topení, osadí se nová topná tělesa.

„Zcela nové bude LED osvětlení včetně stmívatelného velkoplošného prosvětlení pnutých podhledů. Stávající nevyhovující ozvučení bude nahrazeno novým audiovizuálním systémem. Celkový ráz prostoru obřadní síně podtrhne nové interiérové vybavení jako lavice, řečnický pult a kryty těles ústředního topení,“ uvedl místostarosta.

Stavební firma zároveň opraví i přilehlé venkovní prostory. Práce na samotné obřadní síni začnou posledního září, hotové by měly být do konce ledna, venkovní prostory pak do konce května.

Od konce září se tedy velká smuteční síň uzavře, využít bude možno malou síň, pro větší civilní obřady pak po dohodě s Římskokatolickou farností Kolín kostel sv. Martina v Zibohlavech. Dojde také ke změně dnů konání smutečních obřadů. Po dobu rekonstrukce se budou nově konat ve čtvrtek a v pátek. V tyto dny stavební firma nebude pracovat, aby nerušila pietu probíhajících posledních rozloučení, velká a malá smuteční síň spolu těsně sousedí.

Beze změn zůstane využití vsypové a rozptylové loučky. Nemění se ani provozní doba kanceláře Správy veřejných pohřebišť, která sídlí v levém křídle budovy, a samozřejmě ani otevírací doba centrálního hřbitova.

„Objekt obřadní síně byl vybudován v letech 1958 až 1959 a dle původního projektu měl sloužit i jako krematorium se všemi souvisejícími provozy. Tento rozsah však nebyl nikdy realizován a v současné době se zde konají pouze pohřby. Účelem rekonstrukce je tedy zlepšení technického a stavebního stavu objektu, který slouží danému účelu již více než šedesát let a od doby jeho výstavby byly provedeny pouze dílčí stavební úpravy,“ shrnul místostarosta.