Svou historii má i Tělovýchovná jednota Sokol, která zde započala své aktivity již v roce 1922. V dnešní době se její aktivita zaměřuje zejména na kopanou, v které TJ Sokol zápasí s ostatními oddíly.

Na fotografii jsou zachyceni mladí sokolové z 30. let minulého století i plaňanská sokolovna, která byla postavena v letech 1894 až 1895.

Na jejím pseudorenesančním vzhledu se zasloužil kolínský architekt Čeněk Křička, podle jehož návrhu byla postavena. Snímek pochází z roku 1929, o šest let později byla sokolovna předána plaňanským sokolům.

Další cennou památkou z Plaňan je Kostel zvěstování Panny Marie z období raného středověku. Pochází z 12. století. Aktuálně prochází rekonstrukcí, opravuje se zastřešení i interiér.