Původně se městys nazýval Petschky, po roce 1542 Pečky Hrabáňovy, roku 1654 Pecžky, následně Petschkau i Pečky a v roce 1890 dostal konečně svou podobu Červené Pečky. S vyjímkou protektorátu, kdy se městys jmenoval RothPetschkau, si své jméno udržel dodnes.

Významnou památkou býval zámek, který je vyhlášen i jako kulturní památka. Postavil jej Hanuš Bedřich hrabě z Trauttmannsdorfu. Neblaze se na podobě zámku i půvabného zámeckého areálu podepsala druhá světová válka, kdy byl využíván německou posádkou.

Od roku 1950 do roku 1958 v zámku působily složky protiletadlové obrany a dělostřelectva. Od té doby do počátku devadesátých let fungoval jako sklad a opravna spojovacího vojska. V dnešní době ztratil zámek svůj půvab, není využíván a chátrá.

Nedaleko zámecké budovy se nachází i místní pivovar. Dokončen byl kolem roku 1663 a stojí v místech bývalé tvrze. Dnešní podobu pivovar získal po dvou větších úpravách v letech 1723 a 1907. Na konci 19. století století dosahovala výroba 4500 hektolitrů piva, po modernizaci na počátku 20. století až 10 tisíc hektolitrů.

I část historie se na pivovaru negativně podepsala – a to historická krize v 30. letech minulého století a na počátku 40. let druhá světová válka. V současné době není, i stejně jako zámek, využívaný a postupně chátrá.