Dominantou obce je kostel sv. Jana Nepomuckého. Ten byl vystavěn v roce 1734 hraběnkou Leopoldinou ze Šternberka. K vidění je zde i místní barokní zámek, dům Blanky Waleské, park Květoslavy Šátkové či rolnický cukrovar, který už v dnešní době spíše chátrá. Naposledy fungoval v roce 1998 pro akciovou společnost Cukr Union.

V ulici Na Míru stojí přes sto let stará sokolovna, která je v dnešní době už jen hospůdkou. Slavnostně byla otevřena v neděli 17. srpna 1913 pod názvem „sokolna cerhenická“. Zdejší spolek sokolů zde fungoval už od roku 1910. Později, roku 1937, sloužila také jako biograf a několik let poté, tak jak se dochovala do dnešní podoby, jako restaurace, hospoda a pohostinství.

I kulturní život Cerhenic byl bohatý, své místo zde měly tradiční slavnosti jako jsou například dožínky a staročeské máje. Zejména v Cerhýnkách se každoročně v červenci sváželo posekané obilí, které se mlátilo na mlátičce, a hned po skončení nastal ten správný čas pro pořádání dožínek. Průvod vycházel vždy z Radimku. V čele jeli mládenci a děvčata na koních, všichni byli oblečeni do krásných krojů a za nimi kráčeli muzikanti.