Podle pamětníků stavbu ke konci trochu zbrzdily silné mrazy a jeho slavnostní otevření bylo samozřejmě velkou slávou. Uskutečnilo se v září roku 1992 a sjela se na něj spousta významných hostů.

Most je dlouhý téměř půl kilometru, budoval se podle projektu podniku Stavby silnic a železnic Praha. Ve městě navazuje na ulici U Křižovatky, na Zálabí končí v místech zvaných Na Louži. Je napojen na silnici do Starého Kolína. Jeho truhlíková mostovka je nesena plnostěnnými pilíři.