Vodovod je v těchto místech páteřní, takže pokaždé unikly stovky a stovky kubíků pitné vody. Někdy se tak stávalo i dvakrát do roka. Jednou „sympaticky“ den před Štědrým dnem. Velká oprava vodovodu v této lokalitě se uskutečnila v roce 2018.