Tehdejší Sokolové cvičili, kde se dalo, ale koncem roku 1883 už nemohli nikde najít místnost vhodnou pro své aktivity, a tak na schůzi správního výboru podali návrh na postavení vlastní sokolovny.

Valná hromada myšlenku schválila, a hned byla vypsána architektonická soutěž, kterou vyhrál zdejší profesor architektonického kreslení Jan Koula. Ten se zasloužil nejen o venkovní architektonické prvky, ale i o vnitřní výzdobu originálními malbami.

Díky nevídané rychlosti řemeslníků byla stavba dokončena během šesti měsíců, nicméně oficiální otevření sokolovny se uskutečnilo od 14. do 16. srpna 1885. První den se konal velkolepý večírek, a druhý den byla sokolovna slavnostně otevřena za doprovodu opery Libuše od Bedřicha Smetany.

Na programu byl i koncert Kutnohorských střelců, a na závěr se uskutečnilo veřejné župní cvičení, které bylo zakončeno večerní zábavou. Přítomno bylo spousty lidí, a to nejen z Českého Brodu, ale i ze širokého okolí.