Dominantou městyse je románský kostel Zvěstování Panny Marie postavený v počátku dvanáctého století. Napříč časem prošel kostel mnoha úpravami. Od roku 1910, kdy byl v sousedství postaven nový kostel sv. Jana Křtitele, byl kostel Zvěstování Panny Marie využíván již jen jako hřbitovní a postupně chátral.

Pseudogotický kostel sv. Jana Kostele, jež je druhou dominantou, byl postaven na počátku dvacátého století stavitelem Gabrielem z Prahy. Nedlouho poté, v třicátých letech, hrozilo kvůli špatnému materiálu, že se kostel sesune.

Vedle toho jsou Plaňany významným archeologickým nalezištěm. Na místních polích bylo objeveno celkem devět hrobů z období bylanské kultury, která sahá až do roku 750 př. n. l. A v roce 1894 zde nalezli jámu, na jejíž dně ležely čtyři nádoby plaňanského typu.

Významnou památkou je dále Mírkovská tvrz přestavěná na sýpku. První zpráva o ni se datuje do roku 1539. Z původní tvrze se do současnosti dochovala mohutná hranolová třípatrová obytná věž.

V současnosti jsou Plaňany i městysem kulturním. Zdejší zvoníci tam každý rok pořádají oblíbené Plaňanské zvonění, které přináší návštěvníkům střípky z historie formou dobového jarmarku, divadla či jedinečných varhanních koncertů.