Během oslav byl na náměstí instalován památník v podobě balvanů z lipanského bojiště, který dostal název Kámen Prokopa Velikého k uctění památky husitského kněze a vojevůdce Prokopa Holého, který v bitvě u Lipan padl.

Na náměstí se nachází i kašna z roku 1850, která nahradila původní morový sloup. Socha neposkvrněné Panny Marie, která je uprostřed kašny, pochází právě z něj.

Domy na kouřimském náměstí mají středověký původ, opakované požáry byly ale příčinou, že nyní mají spíše klasicistní podobu. Po požáru v roce 1811 byly z budov odstraněny všechny domovní štíty a zazděna podloubí.

Za návštěvu stojí muzeum na náměstí, což je budova původní radnice, býval tam i okresní soud.

Nedílnou součástí Letnicového neboli „Svatodušního svátku“ je lidová česká hudba a tanec.
Pohlednice z minulosti: Letnicové oslavy nabízely hudbu i občerstvení
Vlaková zastávka v Tatcích byla vybudována kvůli milčickému cukrovaru. Fotografie je přibližně z roku 1895.
Pohlednice z minulosti: Z historie obce Tatce