Následovaly bujaré oslavy nově nabité svobody napříč celým územím, ty neminuly ani Kolín. Vedle nově vzniklého státu se oslavoval také konec první světové války.

Do ulic vyšly davy lidí všech věkových kategorií s praporky v českých a slovenských barvách. Gymnazisté se rozhodli zničit Rakousko-uherský státní znak orlice, která nesla symbol třistaleté moci a nadvlády. Tu vhodili společnými silami do Kolínem tekoucího Labe. Jedna z fotografií zachycuje i demonstraci s orlicí na kolínském Karlově náměstí.

Lidé po celém městě strhávali rakouské znaky, štíty a odznaky z veřejných budov. Kolínem zavládlo veselí.