Slavnostní akce se odehrává už 56 let zejména na Karlově náměstí, ale také v chrámu svatého Bartoloměje či v kolínské synagoze v ulici Na Hradbách, vždy během letního období.

Mezinárodní festival je odkazem na slavného českého dirigenta a skladatele dechové hudby Františka Kmocha, který byl rodákem ze Zásmuk. Cílem je představit tento hudební žánr v moderním pojetí a přiblížit jej posluchačům všech věkových kategorii.

První dechový festival se uskutečnil 14. a 15. července 1962 k 50 letům od úmrtí kapelníka Františka Kmocha. Na účasti se podílelo 14 orchestrů, kteří mezi sebou následně soutěžili. Historicky prvního festivalu se zúčastnily také Kmochovy dcery - Anna Kmochová a Jiřina Audolenská.