Kolín byl centrem odporu proti německým okupantům. Když se obyvatelé města 29. září 1938 dozvěděli o mnichovské zradě, měšťané uskutečnili ukázková cvičení civilní obrany.

V Kolíně působilo jedenáct odbojových mužských skupin. Díky tomu se ale ztratil ekonomický potenciál a výrazně se zhoršila dostupnost potravin.

Situace nejvíce zasáhla kolínské židy, kteří byli odvezeni do táborů a po válce se nevrátili.