Proběhla už také zkouška funkčnosti všech nových nádob a od nynějška jsou kontejnery plně funkční a může je českobrodská veřejnost využívat. Nově vybudované podzemní kontejnery nahradily původní plastové, jejichž nevzhledné hradby zejména právě v historickém centru města přímo u památek skutečně netvořily pěknou kulisu.