Těžiště slavností bude letos v Českém Brodě, který poskytne největší příspěvek. Organizačně festival zahrnující i divadelní a loutkářský aperitiv zajistí společnost Vox Bohemicalis v úzké spolupráci se ZUŠ Český Brod.

V průběhu letošních divadelních a hudebních slavností si rozmanitosti jistě užijete! Tři slova z titulu mají vztah k jednomu z jejich ústředních bodů. V pátek 20. června zažijeme nevšední setkání s hudbou na pomezí dvou epoch – středověku a renesance.

Soubor Schola Gregoriana Pragensis představí dílo P. W. de Grudencze v programu Maiestas Dei. Uměleckou skupinu založil již v roce 1987 David Eben ze známé rodiny hudebníků. Možná častěji byste soubor slyšeli za hranicemi, jejich nahrávky získaly řadu ocenění (Choc du Monde de la Musique, 10 de Répertoire, „Zlatá Harmonie" za nejlepší českou nahrávku roku).

Díky intenzivnímu studiu chorálních středověkých pramenů zaznívá v programech i řada unikátních nově objevených skladeb z 13. – 15. století. Autoři skladeb této doby zůstávali většinou v anonymitě.
Téměř detektivním bádáním však odhalil muzikolog J. Černý až v 70. letech 20. století totožnost autora, své jméno Petrus „zakódoval" jako první písmena textů několika svých skladeb a v jednom motetu dokonce zašifroval své celé jméno.

Mezi muzikantské vtípky na svou dobu velice odvážného autora můžeme zmínit například zvukomalebné „kejhání" ve svatomartinské písni Presulis eminenciam, evokující tradiční pokrm na svátek sv. Martina – husu.

Druhý den, v sobotu 21. června, můžete okusit další žánry. Tomáš Najbrt a P. Jaroslav Konečný přivezou celou řadu historických hudebních nástrojů. Umí na ně nejen hrát, ale také o nich poutavě vyprávět. Kdo neví, jak zní šalmaj, niněra, moldánky či tarabuka, ale i ti znalí, nenechte si toto setkání ujít.

Povídání doplní dva místní historikové. V. Mrvík a V. Rišlink vám přiblíží i takové detaily a souvislosti, které vám na výstavě Sakrální umění na Českobrodsku mohly uniknout.

V sobotu večer pak rozezní varhany v kostele sv. Gotharda jeden z našich předních varhaníků a improvizátorů Vladimír Roubal, ředitel chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově a zakladatel sboru Collegium Strahoviense. Své brilantní umění předvádí na četných zahraničních koncertech, ale mohl ho prezentovat například v roce 2007 před vzácnou návštěvou, první dámou USA Laurou Bushovou. Součástí koncertů v kostele sv. Gotharda bude Andělská instalace od místního varhaníka Petra Štěpána.

V neděli 22. června se pak můžete těšit na Requiem od G. Fauré v podání místního uměleckého sdružení Vox Bohemicalis a našich četných hostů z těles pěveckých a instrumentálních. Requiem op. 48, patřící do světového repertoáru, se řadí mezi skladatelova nejpozoruhodnější díla. Skladba měla premiéru v roce 1900, autor však na ní pracoval přes dvacet let. Podřídil v ní zřejmě vše základnímu tónu a smyslu svého poselství – totiž smíření, klidu, snad i rozhřešení a odpuštění.

Kolínský deník je mediálním partnerem Podlipanských kulturních slavností.

                                                                                                   Tomáš Charvát, Aleš Kašpar