Počasí odchytu tentokrát velmi přálo, bylo lehce podmračeno a bezvětří. Během dopoledne se podařilo odchytit celkem 24 jedinců, 14 druhů ptáků.

Vzhledem k tomu, že odchyt letos probíhal velmi brzo a současně i klimatické podmínky napovídají určitému opoždění v hnízdním období ve srovnání s jinými roky, byla tato ukázka odlišná v porovnání s rokem loňským. Patrné to bylo například tak, že loni bylo z okolí slyšet cvrkot cvrčilek říčních, zatímco letos se ozývala pouze jedna cvrčilka. Dále pak většina druhů pěnic se ještě nevrátila ze zimovišť v plném počtu a jejich hnízdiště se teprve postupně zaplňují.

Není tomu tak ale u pěnice černohlavé, neboť tento druh byl nejpočetněji odchyceným druhem. V neposlední řadě, dobrým indikátorem začátku hnízdní sezóny, je výskyt nažin u hnízdících samic. Podle stavu nažiny samice lze poznat, v jakém stádiu hnízdění se samice přibližně nachází. Lze se tak poměrně spolehlivě dozvědět, jestli samice již začala hnízdit či ještě ne.

Mezi nejzajímavější odchycené druhy, a veřejnosti dobře známý, bezesporu patřil pestře zbarvený ledňáček říční, přezdívaný létající drahokam. Z okolních stromů a vegetace se ozýval zpěv slavíka obecného, jehož hojný výskyt podpořili i čtyři odchycení jedinci. Dalším typickým jarním pěvcem byl odchycený budníček menší. Budníček menší je drobný pěvec, který je nenápadně zbarvený se světlým nadočním proužkem a výrazným hlasem.

Z běžných druhů byli dále odchyceni pěnkava obecná, drozd zpěvný či samice sýkory koňadry. Mezi netradičními odchycenými druhy lze jmenovat budníčka lesního, samici lejska bělokrkého či krásně zbarveného samce konipasa horského.

Úplný seznam odchycených a okroužkovaných druhů:
pěnice černohlavá (4 samci a 2 samice)
slavík obecný (4 jedinci z toho 3 s kroužkem)
budníček menší (2 jedinci)
pěnkava obecná (1 samec a 1 samice s kožním onemocněním způsobené roztoči, tzv. vápenkou)
vrabec polní (samice s hnízdní nažinou)
ledňáček říční (samec)
konipas bílý (samec)
sýkora koňadra (samice s kroužkem a s hnízdní nažinou)
drozd zpěvný
budníček lesní
strnad obecný (samec)
lejsek bělokrký (samice)
konipas horský (samec)
střízlík obecný

Kateřina Sosnovcová