Na celkové mapované území vysokorychlostní tratě se můžete podívat ZDE.

Podle mluvčí Správy železnic Nely Friebové se má trasa VRT Praha – Brno v části Kutnohorska začít budovat v roce 2027. Pilotním úsekem má být VRT Polabí. „Nyní se v rámci VRT Polabí začne pracovat na dokumentaci pro územní rozhodnutí a na dokumentaci pro posouzení vlivů stavby na životní prostředí. Dokončení dokumentací předpokládáme v polovině příštího roku. Samotné zahájení stavebních prací by mělo začít v roce 2025, zahájení provozu v letech 2028 – 2029,“ uvedla Friebová.

Zároveň je prý na celou trať připravená studie proveditelnosti, kterou bude na jaře schvalovat Centrální komise Ministerstva dopravy ČR. Ta bude taktéž rozhodovat o přesné podobě vedení trati.