Děti si užily her, soutěží, celotáborovou hru, zpívání u kytary a táboráku, navazování nových přátelství a utužování těch stávajících, dobrodružství, výletů, sluníčka, přišla i pěkná průtrž mračen, zkrátka jak to na správném táboře má být.