Nedávno navíc absolvovala pracovní stáž na anglické základní školy v Ashfordu. Jaké trendy ve vzdělávání frčí ve světě? Nejen o tom jsme si popovídali s Ivou Lokajovou.

Učitelství je povolání, které se v rodině často dědí. Máte někoho, kdo učil?

Babička byla učitelka. Jako dítě mě motivovala, když pracovala jako učitelka a vychovatelka, tak si mě brala s sebou do školy.

Chtěla jste být také učitelka?

Už od školky! A doteď mě to neopustilo.

Díky babičce musíte mít zajímavou dlouhodobou perspektivu, co se školství týká. Co se od dob vaší babičky změnilo?

Změnily se metody a to úplně. Dříve byla výuka frontální děti seděly v lavici, učitel jim něco vysvětlil, děti to splnily, naučily se a bylo to.

V čem to je dnes jiné?

Snažíme se dávat důraz na skupinové tvůrčí vyučování, vytváření projektů. Jak se mění doba a moderní technologie, nelze usnout na starých metodách. Neříkám, že byly špatné, určitě měly svůj přínos. O každé látce se musí přemýšlet a potom zvolit vhodnou metodu.

Dříve stačila křída a tabule, dnes jsou tabule interaktivní a napojené na počítač. Proč se začaly tolik používat?

Výuka je na nich názornější. Učitel klikne na internet, otevře se interaktivní učebnice, dítě má před sebou hned informace. A je důležité, aby děti věděly, že internet není jen na hry, ale i k vyhledávání informací. V anglických školách používají jen interaktivní tabule, jak jsem zjistila v rámci své stáže.

Kdyby ale internet jednoho dne zkolaboval, budeme vyřízení.

Nějaký všeobecný přehled je důležitý, to nám internet nedá. Ale většinu informací tam lze nalézt. V severských zemích jsou maturitní zkoušky založené na tom, že žák může mít internet přímo u sebe a má čas nalézt na něm informace. Je to o tom, jestli je schopný nalézt si správné údaje v určitém časovém limitu. Je důležitější, jestli k předmětu máte lásku, nebo se jen něco naučíte odpapouškovat? To je těžké. Sama hledám řešení.

Co by řekla vaše babička na dnešní dobu tabletů, mobilů a internetu?

U babičky vládla křída a tabule. Ale je pravda, že se dětem snažila zpříjemňovat vyučování v duchu Komenského škola hrou. Soutěžilo se, vymýšlely se různé úlohy.

Dokážete odhadnout, kde bude školství za sto let?

Těžko říct. Říká se, že učitel už nebude potřeba, že komunikační technologie budou na takové úrovni, že se budou všichni vzdělávat z domova.

Souhlasíte s tím?

Myslím si, že lidský prvek je vždy potřeba. I když není jediným nositelem informací, je takovým průvodcem, děti ho potřebují. Už jenom kvůli tomu, že na rozdíl od počítače si s nimi promluví o jejich starostech. Nedávno jsem četla studii, že největší část stráví dnešní děti komunikací pomocí počítače, potom je komunikace ve škole a až potom s rodiči. Sama to vidím, kdy děti v hodinách etiky strašně rády vyprávějí. Potřebují mít kontakt s člověkem. Škola trochu supluje rodinu, což mě mrzí.

Vydala jste se na studijní cestu do Anglie. Jak vypadala?

V rámci projektu Comenius se učitelé jednotlivých škol mohou vydat na studijní pobyt v jakékoliv evropské zemi. Strávila jsem tak týden na stáži v anglické primary school, tedy základní škole.

Věděla jste předtím, jak vypadá anglické školství?

Nějakou představu jsem měla. Věděla jsem, že děti chodí do školy od pěti let, nemají učebnice, neučí se psát stejným způsobem jako české děti. Týden ale stačil na to, abych poznala běžný provoz školy.

A jaký je výsledek?

Jejich systém je absolutně rozdílný. První rozdíl je i v budovách, všechny jsou přízemní, před každou třídou je obrovský pozemek, kde děti mohou trávit aktivně přestávky, jsou tam prolézačky, hřiště. Děti navštěvují školu od pěti let, nosí uniformy, neexistují odklady, nepropadá se, ve výuce převládá individuální přístup a motivace, v každé třídě má učitel k dispozici asistenta pedagoga a mnoho dalších zajímavých rozdílů.

Kde byste radši učila vy?

Každý systém má svá pozitiva i negativa. Ale myslím si, že zahraniční zkušenost je dobrá už jenom proto, že vás to může posunout dál. Zkušenosti pak můžete přenést do svého prostředí nebo jimi motivovat ostatní učitele.

Vedla jste po návratu nějakou přednášku vašim učitelům?

Ano. Také jsme se dohodli, že několik učitelů z prvního stupně tam v rámci projektu pojede také, aby viděli, jak to v anglické škole funguje. Potom se rozhodneme, jestli nějaké zkušenosti využijeme.

Je nějaký rozdíl mezi českým a anglickým školstvím, který vás třeba i šokoval?

Překvapilo mě, že v Anglii nefunguje rozvrh hodin. Na první pohled to působí chaoticky, ale není to tak. Počet vyučovacích hodin určuje ředitel. O předmětech, které se budou učit, se učitelé dohadují v pátek na velké poradě. Mají dané kurikulum a celý týden se učí projektově.

Jak vypadá organizace výuky v praxi?

Celá škola se dohodne na nějakém tématu a to pak začleňují do jednotlivých hodin. To, co máme my, že tedy máme nějakých šest hodin a učíme se přesně dle stanoveného rozvrhu, to nefunguje.

Není to na jednu stranu ale roztříštěné?

Není. Plánují přesně a vždy se dohodnou, aby nasadili konkrétní cíle výuky na projekt a učí se prožitkově. Překvapilo mě, že každé dítě zažije ve škole úspěch.

Co tím myslíte?

Učitelé nepracují frontálně, ale na skupinky. Ve třídě je třeba pět skupinek a každá dostane jiné zadání podle schopností dětí, které v nich jsou. Jedna skupina třeba počítala v rámci stovky, další s přechodem desítky, jiná do dvaceti a ta nejpomalejší třeba do deseti s pomocí asistentky. Některé děti teprve začínají skládat písmenka, jiné jsou schopné napsat krátké eseje. Oceňují pokrok, co se dítě naučilo. Také například nepoužívají známky jako my.

Není ale špatně, že se oceňuje úplně vše?

Snaží se je co nejvíce motivovat, aby děti rády chodily do školy. Nechodí se tam kvůli známkám, ale k tomu, aby se něco dozvěděly. K selekci dochází, až když jsou děti starší. Na jejich středních školách není takový všeobecný základ, ale zaměřují se jen na několik předmětů, kterým se pak budou věnovat. V Čechách máme velké všeobecné znalosti, až člověk přemýšlí, co je pro život důležité.

Zmínila jste, že žáci pracují ve skupinkách. Co když ale někdo není týmový hráč?

Děti jsou na to naučené. Nesetkala jsem se s tím, že by někdo něco nechtěl. Pracují tak třeba už od čtyř let. A když se třeba dítěti něco nepovede, tak učitel řekne, co by příště mělo zlepšit, co se doučit. Vše je hodně založené na přístupu kritického myšlení. Mají přemýšlet o světě a hledat různé způsoby učení, to je má připravit na budoucí život.

Byl by velký problém nasadit podobné metody v našem prostředí?

Školství je u nás založeno na tradici. Hodně stejných či podobných metod již ve výuce používají i naši učitelé. Zcela odlišně však v Anglii přistupují k nácviku písma a čtení. Píšou podobným písmem, jako je naše novinka Comenius Script. U nás děti píšou čárky, dělají uvolňovací cviky… Tam mají před sebou tiskací písmeno a děti ho jenom napodobují. Neexistuje, že by se číslice učily a nacvičovaly správným stylem. Jak si ho napíšou, tak si ho napíšou.

Byla byste pro použití tohoto systému?

Nemyslím, že by se to u nás setkalo s úspěchem. Tam na to mají více času, děti se na to připravují od čtyř let. Tady máme ve výuce čtení a psaní určitou tradici, kromě toho si myslím, že i psaní čárek a háčků slouží k rozvíjení jemné motoriky.

Co třeba slovní hodnocení místo známek? Jak je tohle realizovatelné?

Spousta škol s tím začala, že neměla známky, ale naráželo to na rodiče, kteří se chodili ptát, co které slovní hodnocení znamená a jaké známce odpovídá. Změny by určitě šly udělat, ale pouze pomalu. Ale věřím, že se školství u nás mění k lepšímu.