V jejím úvodu nejdříve zahrál dvě skladby kolínský Visione Quartet, pak výstavu uvedla jednatelka obchodní komory Švýcarskočeská republika Alena Koukalová, která poté předala slovo Mileně Blažkové, publicistce, autorce projektu Poznej světové dědictví UNESCO a také fotografce, jež zvěčnila některé vystavené snímky. „V současné době je v Dědictví UNESCO zapsáno 962 lokalit, 745 z nich je kulturních, 188 přírodních a 29 je mix obou dohromady. Na zápis čeká 1576 památek ze 171 zemí, vzhledem k precizností Švýcarů má jejich země jedenáct zápisů a jen jediného čekatele," nastínila Milena Blažková, která také přiblížila vznik této organizace. Po občerstvení se pak několik desítek návštěvníků odebralo do salónku, kde na ně čekala beseda o Švýcarsku i s promítáním diapozitivů vedená Alenou Koukalovou. Výstava, nad níž převzal záštitu starosta města Vít Rakušan, potrvá až do konce měsíce března, její součástí je i soutěž o atraktivní ceny.

Zdeněk Hejduk