„Snížené energetické náročnosti veřejného osvětlení vychází z nové koncepce, která určuje nejen, kde budou jaké lampy, ale také, jaké by se měly vyměnit rozvaděče, kde by měly být nové propojovací body apod.,“ říká místostarosta Michael Kašpar.

Propojovacích bodů by mělo být co nejvíce, aby když někde vypadne elektřina, výpadek zasáhl co nejmenší lokalitu. „Bude zde větší komfort při výpadcích. Když rozvaděč vypadne, nebude se muset vypnout celá čtvrť, ale bude stačit propojkou napojit na jiný rozvaděč,“ vysvětlil místostarosta.

Na úpravy osvětlení dostalo město dva miliony dotace od ministerstva průmyslu a obchodu. „Jedná se o dotační program, který je rozepsaný na pět let. Je tedy předpoklad, že bychom mohli dostávat i další čtyři roky,“ soudí Michael Kašpar.

Letošní první fáze úprav se netýká přímo lamp, ale právě toho, co není vidět, tedy toho pod zemí - regulátorů a také výměny celkem deseti rozvaděčů a propojovacích kabelů k nim. Jsou to rozvaděče v ulicích U Mýta, Legerova, Havlíčkova, Královská cesta, 5. května, Pražská, Sokolská, Třídvorská a K Vinici.

Podle všech výpočtů by mělo dojít ke snížení spotřeby elektrické energie o 30 až 40 procent. „Předpokládáme, že budeme pokračovat po celém Kolíně a příští rok i výměnami samotný lamp za typizované pro konkrétní městské části,“ uvedl místostarosta s tím, že nové rozvaděče jsou schopné také regulovat elektrický příkon i samotné osvětlení. „Jen tím je předpoklad, že klesne o 50 procent výměna světelných zdrojů, protože to výbojky prostě šetří, životnost by se měla prodloužit až na dvojnásobek,“ popsal.

Město má při úpravách osvětlení požadavky také na možnost jeho regulace. „Je to součást aktivity proti světelnému smogu ve městech, kdy se často svítí hodně, víc, než je nutné. Je navržen útlum veřejného osvětlení o 20 procent mezi 20. a 22. hodinou a o polovinu od 22 do 5 hodin. Je to dostačující,“ soudí Michael Kašpar. „Přinese to pozitivní efekt právě tím, že lampy vytváří co nejmenší světelné znečištění,“ dodává.

Podle jeho slov hodlá město podobnou cestou jít i při výběru firmy, která udělá osvětlení chrámu sv. Bartoloměje. LED žárovky mají spotřebu o 85 až 90 procent nižší než stávající výbojky. „Navíc jsou to čočky, které jsou vytvořené přímo pro tvar té které památky, takže svítí na ni a téměř vůbec mimo. Hezky to vypadá a ještě je to úsporné,“ připomíná místostarosta.

O úspornějším, ale přitom efektivnějším osvětlení se mluví i co se týče rekonstruované budovy gymnázia. I ta by po opravě fasády měla dostat nasvícení. Časem by se mělo upravit i nasvícení sochy T. G. Masaryka před gymnáziem, kde jedna současná výbojka má téměř stejnou spotřebu, jakou bude mít nasvícení celého gymnázia.

Někteří obyvatelé Kolína si tlumení veřejného osvětlení na noc neumí úplně představit. „Nevím, jak to bude vypadat, jestli napůl svítící lampy budou vůbec k něčemu. Vím, že na vesnicích se často nesvítí od půlnoci třeba do pěti, ale ve městě jsem to nikdy nezažil,“ nechal se slyšet obyvatel Zálabí.