Proměny se dočkal úsek silnice uvnitř Plaňan v délce 741 metrů a dalších 1759 metrů mimo městys směrem na Cerhenice, připomněl ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Zdeněk Dvořák. „Povrch původní vozovky byl v Plaňanech ze žulových kostek a po vybudování inženýrských sítí byl naprosto nevyhovující, proto bylo nutné ho vyměnit,“ vysvětlil, co se stalo hlavním podnětem k opravě. Upozornil, že mimo jiné nově vznikla podélná parkovací místa a v místě přechodu pro chodce byl vybudován středový dělicí ostrůvek. „A na vjezdu do obce je nová nasvícená vjezdová brána, která má přispět k tomu, aby byla dodržována maximální povolená rychlost v obci,“ poznamenal Dvořák.

Krajský úřad informoval, že uvnitř Plaňan byla silnice v rámci úprav zúžena, aby vznikl prostor pro parkovací místa (projekt počítal i se stáním větších rozměrů pro handicapované). Z důvodu odvodnění došlo na budování nových vpustí do obecní kanalizace – a součástí prací byla i oprava kamenného propustku. „Mimo městys zůstala šířka komunikace stejná; byly na ní odfrézovány vrstvy z asfaltu a nahrazeny novými,“ uvádí dále hejtmanství.