Podle inspektorů řada provozovatelů stále nedodržuje ani nejzákladnější povinnosti v oblasti hygieny a bezpečnosti potravin.

Uzavřena byla například část provozovny Středových pekáren v Kutné Hoře. Konkrétně se mělo jednat o sklad. Důvodem byl výskyt myšího trusu a dokonce i mrtvých myší. Prostory nebyly zabezpečené proti pronikání škůdců a zanedbaný byl i úklid. Aktuálně je ale už vše uklizeno a čeká se na kontrolu hygienické stanice, aby mohly být prostory uvedeny do provozu. Člověk, který to prý zapříčinil, byl okamžitě propuštěný pro hrubé porušení pracovní kázně. Prý vzápětí po kontrole onemocněl, tak se ani neúčastnil úklidu prostor.

Provozovatelé dostávají pokuty

Dočasně zavřena byla i restaurace U Zlatého lva, a to kvůli trusu hlodavců, špíně a hmyzu. Po odstranění těchto nedostatků byla restaurace opět otevřena. Provozovatel dostal pokutu 10 tisíc korun.

V roce 2015 byla na Kutnohorsku kvůli závažnému porušení hygienických předpisů také uzavřena hospoda Na Škvrňově, která se nachází v ulici Na Spravedlnosti. Bohužel při telefonátu Deníku o tomto problému nechtěl nikdo mluvit.

V nedávné minulosti uzavřela inspekce také sklad hostince Na Rychtě v Kolíně. Důvodem byl dlouhodobě zanedbaný úklid spojený s výskytem nečistot a skladováním předmětů nesouvisejících s potravinářstvím. Dále také výskyt plísní na stěnách i stropě nebo zařízení pokryté prachem. „V daných podmínkách nebylo možné zaručit bezpečnost potravin uváděných do oběhu. Vzhledem k nesplnění uložených opatření zákaz zůstává v platnosti," uvedl mluvčí inspekce Pavel Kopřiva. Pokud inspektoři zjistí závažné porušení hygienických předpisů, přistoupí podle něj k neprodlenému uložení zákazu užívání prostor ještě v průběhu kontroly. Splnění uložených opatření inspektoři ověřují opakovanou kontrolou.

Zákazníci si ale nestěžovali

Zákazníci si na hostinec ale nestěžovali. „S obsluhou jsem byl spokojen a s interiérem také. Tato nálevna se nesnaží jakkoliv komukoliv zalíbit. Stěny zažloutlé, okna pouštějí jen kalné světlo dovnitř a osazenstvo hospody také věkovité. Záchod je asi společný pro všechny pohlaví, ale stejně jsem tam ženy neviděl," napsal jeden z hostů do internetového hodnocení hospod.

Dvacet případů porušení veterinárního zákona a zákona o potravinách a tabákových výrobcích zaznamenali během loňska v restauracích a vývařovnách inspektoři Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj na Benešovsku.

„V některých provozech byla zjištěna jedna závada, ale byly i provozy, kde bylo porušení několik," poznamenal Zdeněk Císař, ředitel odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví KVS. Sice se podle něj nejednalo o tak závažná pochybení, aby inspektoři okamžitě provozovnu uzavřeli, ale ani to neznamenalo, že se jejich provozovatelé vyhnuli pokutě. Nejčastěji to byla sankce řádu desetitisíců korun. „Byla to především prošlá data spotřeby potravin a surovin. Také jsme našli potraviny bez průvodních dokladů," podotkl Zdeněk Císař.

Kromě těchto nedostatků inspektoři zjistili také takzvanou křížovou kontaminaci. Jedná se nevhodné skladovací podmínky, zanedbaný úklid zařízení a vybavení stravovacího provozu. Spolu s tím i korodující skladovací prostory, především lednice či porušení zásad bezpečné manipulace s potravinami.