Strategický plán svého rozvoje měl Český Brod poprvé v roce 2007, schválený byl na 15 let (v roce 12012 aktualizovaný). Letos jeho platnost končí.

„Strategický plán byl pojat velmi široce. Život ve městě rozdělil do deseti klíčových oblastí. Vytyčil celkem 50 strategických cílů a přes 200 dílčích cílů. Rozsah byl velmi ambiciózní a prakticky se v něm objevila všechna přání, nápady a návrhy širokého spektra lidí zapojených do prací na strategickém plánu,“ předeslal starosta Jakub Nekolný s tím, že podle evidence města bylo za 15 let ukončeno přes 300 konkrétních opatření.

Město taktéž zřídilo projektovou kancelář, jejíž tým sestavil seznam nejdůležitějších realizovaných opatření.

Na hřbitově v Českém Brodě se postupně opravuje zeď, opravy se dočkala i střecha smuteční síně.
FOTO: V Českém Brodě opravují hřbitovní zeď, smuteční síň má novou střechu

V oblasti školství a volnočasových aktivit do něj patří vybudování nové budovy pro 1. stupeň ZŠ Žitomířská, moderní českobrodské pedagogicko-psychologické poradny, oboje v areálu nemocnice, a také Ekocentra Vrátkov. Do výběru těch nejdůležitějších akcí se dostaly také rekonstrukce ulic V Chobotě, Jatecká a Pod Velkým vrchem a vybudování dopravního terminálu se systémem parkovišť u nádraží. Dále jsou to velké vodohospodářské stavby - vybudování vodovodu a kanalizace ve Štolmíři, intenzifikace čistírny odpadních vod v Liblicích, rekonstrukce vodojemu a zajištění nových zdrojů pitné vody.

Z oblasti životního prostředí zaujaly nový sběrný dvůr v Liblicích a obnova radniční zahrady. Na poli kultury a ochrany památek pak rekonstrukce kina Svět a obnova Kouřimské brány. Opomenou nelze ani úpravy informačního centra, celková oprava fasády radnice i proměna areálu nemocnice včetně nízkoprahového klubu a vybudování nové školní kuchyně a jídelny.

Cykloboxy u nádraží v Českém Brodě.
Lidé na nádraží v Českém Brodě zamykali prázdné cykloboxy. Radnice je zpoplatní

Jiné záležitosti se zatím uskutečnit nepodařilo. Je to například bezpečné přecházení státní silnice, vybudování chodníků a cyklostezky mezi městem a okolními obcemi včetně Štolmíře nebo vytvoření dostatečného a kvalitního zázemí pro sportovní a kulturní vyžití ve městě - koupaliště či kryté sportoviště pro potřeby škol i veřejnosti. Nedostatečná je také kapacita míst ve školách a školkách.

Zatím se nepokročilo ani v úpravách samotného centra města, rekonstrukce parku je na začátku.