Zaplatit hotovostí je tak možné buď do pátku 23. prosince nebo v úterý po svátcích. Po zbytek roku pak lidé mohou poplatky platit přes účet, případně přímo na obecním úřadě pomocí platební karty. Pokladna pro hotovostní platby bude opět otevřená až 2. ledna 2017. Úřad však preferuje bezhotovostní úhradu poplatků.

Platbu za komunální odpad je přitom nutné uhradit do konce ledna. Výjimku mají jen chataři. U rekreačního svozu je možné poplatek zaplatit až do 30. dubna. Platbu za biologický odpad je možné zaplatit do 31. března.

Lidé s počátkem roku musí kromě těchto poplatků uhradit také 50 korun za psa a 75 korun za každého dalšího pejska v domácnosti. Hradí se také vodné a stočné.