Už nyní se rozjela novinka v podobě plateb služeb města pomocí složenek s QR kódem, případně přes Google Pay nebo Apple Pay.  Pokud se zájemce domluví na správním odboru, nemusí ani dostávat papírové složenky, budou mu chodit na mail.

Ať už papírově či elektronicky, QR kód odbourá nutnost přepisování a kontrolování čísla účtu příjemce, variabilního symbolu atd., postačí QR kód vyfotit chytrým telefonem.

Město své elektronické služby vylepšuje dlouhodobě, zajímavou službou se stalo třeba zprovoznění nového úvalského geoportálu a technické mapy města. Díky ní mohou lidé zjistit majitele pozemků, kudy vede kanalizace, kam až se může při povodních v Úvalech rozlít voda apod.