Časem už to nebudou složenky a bude možné hradit elektronicky, třeba přes Portál občana, který mu na základě rodného čísla vygeneruje variabilní symbol na placení odpadu. Splatnost úhrady za odpad je prodloužena až do konce května. Nebude ale zachovaná možnost hradit poplatek půlročně.

Dosud se v Kolíně platí 648 korun na osobu a rok. „Na poplatcích se od obyvatel vybere ročně cca 20 milionů. Nakládání s odpady město stojí například letos 55 milionů korun. Je to velký rozdíl, takže se poplatek mírně zvýší, a to na 696 korun,“ uvedl starosta s tím, že takto divné číslo je to proto, aby bylo dělitelné 12 pro případ, když se někdo odstěhuje nebo přistěhuje. Celkově by navýšení mělo do městské kasy přinést 1,5 milionu.

Jak starosta dále připomněl, město zajišťuje pro občany také separovaný odpad, popelnice na plasty, bioodpad, provozuje šest sběrných dvorů, které znamenají roční náklad přes 10 milionů. „Myslím, že je to nadstandardní pokrytí, sousední Kutná Hora má jeden sběrný dvůr,“ dodal Michael Kašpar. Pokud měl někdo zájem, k dispozici je zdarma ještě 296 popelnic na plasty.