Občané, kteří se budou chtít zapojit do tohoto způsobu sběru plastů musí viditelně umístit dobře zavázaný pytel s vytříděným a sešlapaným plastem na místo, kam obvykle dávají popelnice na komunální odpad, tedy na sjízdné přístupné místo.

Pytel musí na tomto místě⋌ být mezi 6.00 hodin a 8.00 hodin svozového dne. Do sběrných pytlů je možné dávat pouze plast. Tedy PET láhve, obaly od kosmetiky, čistících prostředků a potravin. Na místo odvezeného sběrného pytle dostane občan nový, prázdný sběrný pytel (např. do schránky).

Pokud se z nějakého důvodu ztratí nebo občané budou potřebovat více jak jeden sběrný pytel, mohou si jej vyzvednout v pokladně městského úřadu.Občané mohou ke svozu dát také větší plasty, ty pak umístí volně k pytlům právě v den svozu. Sběrná míst nadále zůstávají v provozu. Toto třídění je jen další možností k té stávající.