Aktuálně už je domluvená spolupráce – akci by zaštítil spolek Kulturní sdružení Tuklat a Tlustovous, Petr Urban bude na základě plné moci od spolku vybírat peníze v Úvalech, zástupci spolku pak v Tuklatech a Tlustovousech. Částka, která je zapotřebí na jeden strom, činí 2300 korun a zahrnuje strom samotný, výsadbu, kůly a vše další, co je potřeba.

Obec se zavázala, že o stromy bude v dalších třech letech pečovat zaléváním, případně se domluví s Technickými službami Úvaly, které mají potřebnou techniku.

Každý dárce, který na strom přispěje, obdrží certifikát a u vysazeného stromu bude cedulka s jeho jménem. Sázení by se mělo uskutečnit na podzim příštího roku.