Systém výuky je založen na promítání natočených přednášek vysokoškolských lektorů. Výuka zahrnuje v jednom semestru šest přednášek v časovém rozsahu jeden a půl hodiny a bude probíhat v počítačové učebně na Městském úřadě v Českém Brodě. Po ukončení semestrálního studia obdrží senior Pamětní list o absolvování studia, po absolvování šesti kurzů je pozván na slavnostní promoci do auly České zemědělské univerzity v Praze. Poplatek za studium činí dvě stě až tři sta za semestr.

Nabídka témat přednášek je velmi široká. Město chce zvolit taková témata přednášek, která by místní seniory skutečně zajímala. Proto na začátku ledna 2018 vyhlásí anketu, kde se bude moci každý vyjádřit, o jaké téma by měl zájem. Hlasovat bude možné od 2. do 11. ledna.