Pozemek pro školu byl vybrán na okraji obce při silnici směrem na Masojedy a je ve vlastnictví obce. Areál bude obsahovat jak vlastní objekt základní školy, tak také venkovní hřiště se zahradou a školní dvůr pro děti. Jako součást venkovních ploch je plánované i parkoviště K+R, počítá se rovněž s autobusovým obratištěm.

V areálu školy vzniknou dva velké, samostatné vnitrobloky. Severní bude sloužit právě jako chráněný školní dvůr s přestávkovým prostorem pro školu a družinu. Jižní vnitroblok bude jakési veřejné náměstíčko, ke kterému přiléhá hlavní příjezdová komunikace. Z náměstíčka se bude vstupovat do všech prostor školy, do jídelny, tělocvičny, na tribunu, do školního bufetu i knihovny.

Starosta Doubravčic Jaroslav Prkno připomněl, že objekt školy přirozeně využívá svažitosti terénu. „Horní část se vstupy do objektu se nachází v úrovni prvního nadzemního podlaží a z této strany je objekt školy dvoupodlažní, vstupuje se tedy v prostředním podlaží. Na opačné, severní straně je pak objekt orientován na školní dvůr, kde je budova třípodlažní - tedy spodní podlaží je z jedné strany zapuštěno do terénu,“ popsal starosta.

Škola by měla mít čtrnáct kmenových tříd pro 420 dětí, devět odborných učeben, školní knihovnu, družiny, kabinety, kanceláře, sborovny, posluchárnu, školní kuchyň, jídelnu se 180 místy a tělocvičnu o hrací ploše 40 x 20 metrů s hledištěm pro přibližně sto osob a šest šaten.

„Aktuálně uvažujeme o využití objektu i pro nultý ročník předškoláků z naší mateřské školy, abychom navýšili možnost přijetí více místních dětí do školky,“ dodal starosta.

Podle jeho slov nyní probíhají jednání s ministerstvem školství a Státním fondem životního prostředí ČR o konkrétních možnostech dotací ve výši přibližně 530 milionů korun na pokrytí převážné části investice školy.

Pokud vše dobře půjde, předpokládá se, že na jaře příštího roku bude na novostavbu doubravčické školy vydané stavební povolení. Do konce roku 2023 by mohla proběhnout veřejná soutěž na dodavatele stavby a počátkem roku 2024 začít vlastní výstavba.

„K rozhodnutí o výstavbě školy došlo po dlouhém zvažování, důvodem je jednoznačně demografický vývoj, kdy v obci meziročně přibývá dětí a tento trend bude pokračovat. Již nyní není kam děti umisťovat, školy v okolí vypovídají spádové smlouvy i letitým spolupracujícím obcím,“ doplnil starosta.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.